Νείλος Σακελλαρίου
Άλγεβρα Δ΄ Γυμνασίου
[1971, 13th edition]