Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης
Τριγωνομετρία δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1947]