Ευάγγελος Σταμάτης
Γεωγραφία Ευρώπης Φυσική, Πολιτική, Οικονομική προς χρήσιν των μαθητών του Γυμνασίου
[1965, 2nd edition]