Παναγιώτης Γαβρεσέας
Γεωγραφία Ηπείρων Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, Ωκεανίας, Ανταρκτικής
[1971, 8th edition]