Παναγιώτης Γαβρεσέας
Γεωγραφία Ηπείρων Ασίας, Αφρικής, Αμερικής, Ωκεανίας, Ανταρκτικής
[1965, 4th edition]