Α. Ματαράσης, Σ. Παπασταματίου
Ιστορία των Νεωτέρων και Νεώτατων Χρόνων Γ΄ Γυμνασίου
[1973, 7th edition]