Ιωάννης Πανάκης
Μαθηματικά Δ' - Ε' Γυμνασίου (θετικής κατευθύνσεως) τόμος δεύτερος
[1970, 2nd edition]