Γ. Γραφάκος, Κ. Διακάκης, Σ. Μαντζάρας
Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου (αριθμητική και άλγεβρα, γεωμετρία)
[1975, 6th edition]