Γ. Γραφάκος, Κ. Διακάκης, Σ. Μαντζάρας
Μαθηματικά Β Γυμνασίου (Αριθμητική και Άλγεβρα-Γεωμετρία)
[1970, 2nd edition]