Επαμ. Α. Βρανόπουλος
Ιστορία των αρχαίων χρόνων για την Α΄ Λυκείου
[1981, 3rd edition]