Γεωργία Π. Κουλικούρδη
Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία από τον 15ο αι. μ. Χ. ως σήμερα για την Γ' τάξη του Γυμνασίου
[1977, 3rd edition]