Ιωάννης Δ. Μαργαζιώτης, Νικόλαος Π. Τσιγκούλης, Ανδρέας Θ. Βουτσινάς
Μουσική Α' Γυμνασίου
[1982, 3rd edition]