Δημήτριος Ε. Τομπαΐδης
Επιτομή της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου
[1982, 3rd edition]