Πόπλιος Βιργίλιος Μάρων (P. Vergilius Maro), Φωκίωνας Β. Βουσβούνης (εισαγωγή, σχόλια)
Ουεργιλίου Αινειάς (Εκλογαί)
[1970, 13th edition]