Μάρκος Τύλλιος Κικέρωνας (M. Tullius Cicero), Ερρίκος Α. Σκάσσης (εισαγωγή, σχόλια)
M. Tullii Ciceronis somnium Scipionis (de re publica liber VI) ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1969, 13th edition]