Γ. Ιούλιος Καίσαρας (C. Julius Caesar), Ερρίκος Σκάσσης (εισαγωγή, σχόλια)
C. Iulii Caesaris Commentarii de bello civili
[1958, 7th edition]