Κορνήλιος Νέπως (Cornelius Nepos), Ερρίκος Σκάσσης (σχόλια)
Κορνηλίου Νέπωτα Βίοι (εκλογές) Β΄ Λυκείου
[1978, 25th edition]