Κυρ. Κοσμάς
Αναγνωστικό της Λατινικής Γλώσσας. Β' Λυκείου
[1980, 27th edition]