Κυρ. Κοσμάς
Αναγνωστικό της Λατινικής Γλώσσας. Β΄ Λυκείου
[1982, 29th edition]