Κυρ. Κοσμάς
Αναγνωστικό της Λατινικής Γλώσσας. Β' Λυκείου
[1969, 17th edition]