Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της λατινικής γλώσσης
[1961, 9th edition]