Α. Μακρής, Σ. Λαγοπάτης, Π. Πάτρας
Συντακτικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων
[1962, 11th edition]