Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιόπη Ελεοπούλου (σχόλια)
Ομήρου Ιλιάς Εκλογαί Ε΄ Γυμνασίου
[1971, 17th edition]