Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ελεοπούλου (εισαγωγή, σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια (Εκλογαί) Δ΄ Γυμνασίου
[1976, 23rd edition]