Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ελεοπούλου (εισαγωγή, σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια (Εκλογαί) Δ' Γυμνασίου
[1971, 18th edition]