Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ελεοπούλου (εισαγωγή, σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια (Εκλογαί), Δ΄ Γυμνασίου
[1969, 16th edition]