Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ελεοπούλου (σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια (Εκλογαί), δια την Δ΄ τάξιν των εξατάξιων Γυμνασίων
[1963, 11th edition]