Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ελεοπούλου (εισαγωγή, σχόλια)
Ομήρου Οδύσσεια Εκλογαί δια την Δ' τάξιν των Γυμνασίων
[1952]