Βίκτωρας Δ. Κρητικός, Μιλτιάδης Γ. Τσέλιος
Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί (ΕΚΛΟΓΑΙ) ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1974, 15th edition]