Βίκτωρας Δ. Κρητικός, Μιλτιάδης Τσέλιος (σχόλια)
Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί εκλογαί Ε'-ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1971, 12th edition]