Βίκτωρας Δ. Κρητικός, Μιλτιάδης Τσέλιος (σχόλια)
Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί εκλογαί Ε'-ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1969, 11th edition]