Βίκτωρας Δ. Κρητικός, Μιλτιάδης Γ. Τσέλιος
Αρχαίοι Έλληνες Λυρικοί (ΕΚΛΟΓΑΙ) δια την Ε' τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1963, 5th edition]