Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Αντιγόνη δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων παλαιού τύπου
[1947]