Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (εισαγωγή, σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι –Οιδίπους Τύραννος – Αντιγόνη Γ' Λυκείου
[1981, 25th edition]