Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος, δια την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων Π. Τ.
[1946]