Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος. Δια την ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
[1951]