Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι –Οιδίπους Τύραννος – Αντιγόνη
[1965, 10th edition]