Σοφοκλής, Π.Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι 1) Οιδίπους Τύραννος, 2) Αντιγόνη
[1967, 12th edition]