Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (εισαγωγή, σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι –Οιδίπους Τύραννος – Αντιγόνη ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1971, 15th edition]