Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι –Οιδίπους Τύραννος – Αντιγόνη, ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1974, 18th edition]