Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (εισαγωγή, σχόλια)
Σοφοκλέους Τραγωδίαι –Οιδίπους Τύραννος – Αντιγόνη
[1960, 7th edition]