Δημήτριος Σάρρος (μετάφραση, σχόλια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Αυλίδι Γ΄ Γυμνασίου
[1970, 3rd edition]