Ευριπίδης, Θ. Σταύρου, Φ. Βουσβούνης (εισαγωγή, σχόλια)
Ευριπίδου Τραγωδίαι – Ιφιγένεια η Εν Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν Ταύροις Β' Λυκείου
[1976, 21st edition]