Ευριπίδης, Θ. Σταύρου, Φ. Βουσβούνης (σχόλια)
Ευριπίδου Τραγωδίαι Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν Ταύροις
[1967, 14th edition]