Ευριπίδης, Θ. Σταύρου, Φ. Βουσβούνης (εισαγωγή, σχόλια)
Ευριπίδου Τραγωδίαι Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν Ταύροις
[1956, 8th edition]