Πλάτων, Χρίστος Α. Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Κρίτων Ε΄ Γυμνασίου
[1971, 20th edition]