Πλάτων, Χρίστος Α. Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Κρίτων Ε΄ Γυμνασίου
[1969, 18th edition]