Πλάτων, Παυλ. Γ. Ξιφαράς (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους. Ε΄ Γυμνασίου
[1976, 8th edition]