Πλάτων, Παυλ. Γ. Ξιφαράς (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους. Γ΄ Γυμνασίου
[1970]