Πλάτων, Νικ. Ζαφειρίου, Νικ. Ελεόπουλος, Καλλ. Ελεοπούλου (σχόλια)
Πλάτωνος Πρωταγόρας δια την ΣΤ΄ τάξιν των Εξαταξίων Γυμνασίων
[1951]